کلاس های آنلاین آمادگی برای آزمون نوبت اول

3 جلسه آنلاین با هدف آمادگی برای آزمون های ریاضی نوبت اول برگزار میگردد.

  • در این سه جلسه طبق برنامه  فصل به فصل کتاب درسی بررسی می شود،سوالات مهم هر فصل حل شده و در پایان هر جلسه یک آزمون آنلاین ده سواله گرفته می شود در جلسه آخر نمونه سوال امتحانی نوبت اول حل می گردد.
  • سه نمونه سوال امتحانی نوبت اول در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموزان می توانند بصورت رایگان ازسایت دانلود کنند.
  • مدت زمان هر کلاس 75 دقیقه می باشد.
  • کلاس فقط برای 50 نفر اول ثبت نامی رایگان می باشد.

 

ریاضی نهم

جلسه اول: فصل اول و دوم
جلسه دوم : فصل سوم و چهارم
جلسه سوم: حل نمونه سوال نوبت اول

ریاضی هفتم

جلسه اول: فصل اول و دوم و سوم
جلسه دوم : فصل چهارم و پنجم
جلسه سوم: حل نمونه سوال نوبت اول

ریاضی هشتم

جلسه اول: فصل اول و دوم و سوم
جلسه دوم : فصل چهارم و پنجم
جلسه سوم: حل نمونه سوال نوبت اول

ثبت نام