آزمون شماره یک هوش

تعداد سوال : 20

مدت آزمون: 35 دقیقه

تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون: 2

پاسخ تشریحی : بصورت ویدیویی و متنی بهمراه نکات تستی

مباحث:

 • ترکیب اشکال
 • تکمیل دنباله ی اشکال
 • انتخاب تصویر متفاوت
 • دنباله های عددی
 • محاسبات عددی
 • هوش ریاضی
 • گسترده ی مکعب
 • سوراخ کردن کاغذ تا شده
 • نسبت های فامیلی
 • تصویر در آینه
 • موقعیت نقاط مشترک بین شکل ها
 • طراح : سمیه اسدنسب

آزمون شماره  دو گسترده مکعب

تعداد سوال : 10

مدت آزمون: 20 دقیقه

تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون: 1

پاسخنامه فعال

 • طراح : سمیه اسدنسب