نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل اول (راهبردهای حل مسئله)
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه : 2
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل اول-رایگان

تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل اول (راهبردهای حل مساله)

طراح سوالات: سمیه اسدنسب
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه : 2
سطح دشواری: کتاب درسی

قابل استفاده برای همکاران و دانش آموزان عزیز

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل پنجم (اعداداول و شمارنده ها)
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 2
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل سوم (جبرومعادله)
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3
نوع فایل : pdf سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل شش

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل ششم (سطح وحجم)
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل نهم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل نهم (آمار و احتمال)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل هشتم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل هشتم (بردار و مختصات)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل هفتم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل هفت(توان و جذر)
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه : 2
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه :4

پاسخنامه: دارد 3 صفحه
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – نوبت دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم

تعداد سوال: 20
تعداد صفحه : 4

پاسخنامه : دارد

سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم – فصل دوم

3,000 تومان
  • نمونه سوال ریاضی هفتم فصل دوم (عددهای صحیح)
  • تعداد سوال: 18
  • تعداد صفحه :3
  • نوع فایل : pdf
  • سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم –فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل اول (راهبردهای حل مسئله)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
نوع فایل: pdf

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده