در حال نمایش 2 نتیجه

نمونه سوال ریاضی هفتم – نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه :4

پاسخنامه: دارد 3 صفحه
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هفتم –نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه :3
پاسخنامه: دارد
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده