در حال نمایش 3 نتیجه

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل سوم (چندضلعی)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم –فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل سوم (چندضلعی ها)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل سه -رایگان

تومان

نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل دوم (هندسه )
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب