در حال نمایش 2 نتیجه

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل پنج (بردار و مختصات)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم –فصل پنجم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل پنجم (بردارومختصات)
تعداد سوال:13
تعداد صفحه : 3
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده