در حال نمایش 2 نتیجه

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل هشتم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل هشتم (آمارواحتمال)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم –فصل هشتم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل هشتم (آمارواحتمال)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده