در حال نمایش 4 نتیجه

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم – فصل 10

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم فصل دهم (مغناطیس)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه: 2
نمره: 20
سطح کتاب درسی
طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم – فصل 14

3,000 تومان
نمونه سوال فیزیک علوم هشتم فصل چهاردهم (نور و ویژگی های آن) تعداد سوال: 12 تعداد صفحه: 3 نمره: 20 سطح کتاب درسی طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم – فصل 15

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم فصل پانزدهم (شکست نور)
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه: 2
نمره: 20
سطح کتاب درسی
طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم – فصل 9

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم هشتم فصل نهم (الکتریسیته)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه: 2
نمره: 20
سطح کتاب درسی
طراح: پورحسن