نمایش 1–12 از 26 نتیجه

کلاس پیشرفته ریاضی نهم

2,500,000 تومان
کلاس آنلاین پیشرفته ریاضی نهم جهت آمادگی در آزمونهای نمونه دولتی و تیزهوشان فصل های : یک تا هشت ریاضی

نمونه سوال ریاضی نهم – آغازین

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم -آزمون آغازین
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 4
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

مباحث از کل کتاب ریاضی هفتم می باشد

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل پنج

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل پنجم (عبارت های جبری)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 2
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل چهارم

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل چهارم (توان و ریشه)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 2
نمره : 20
سطح سوالات:کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل دوم

5,000 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل دوم (عددهای حقیقی)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 2
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل سوم

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل سوم (استدلال و اثبات درهندسه)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل ششم

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل ششم(خط و معادله های خطی)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل هشتم

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل هشتم (عبارت های گویا)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 2
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل هفتم

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل هفتم (عبارت های گویا)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی نهم – فصل یک

2,300 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم فصل اول (مجموعه ها)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات:کتاب درسی

نمونه سوال ریاضی نهم – نوبت اول

2,300 تومان2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه : 3
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب