در حال نمایش 5 نتیجه

نمونه سوال فیزیک علوم نهم – فصل 4

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم نهم فصل چهارم (حرکت)
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه: 2
نمره: 20
سطح کتاب درسی
طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم نهم – فصل 4

3,000 تومان
نمونه سوال فیزیک علوم نهم فصل چهارم (حرکت) تعداد سوال: 12 تعداد صفحه: 2 نمره: 20 سطح کتاب درسی طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم نهم – فصل 5

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم نهم فصل پنجم (نیرو)
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه: 2
نمره: 20
سطح کتاب درسی
طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم نهم – فصل 8

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم نهم فصل هشتم (فشار و آثار آن)

تعداد سوال: 9

تعداد صفحه: 3

نمره: 20

سطح کتاب درسی

طراح: پورحسن

نمونه سوال فیزیک علوم نهم – فصل 9

3,000 تومان

نمونه سوال فیزیک علوم نهم فصل نهم (ماشین ها)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه: 3
نمره: 20
سطح کتاب درسی
طراح: پورحسن