• آزمون هوش-نسبت های فامیلی

  query_builder20 دقیقه
  play_arrow6
  comment0
  query_builder2022/09/11
  دانش آموزگرامی لطفا با آرامش  کامل  و دقت به سوالات آزمون پاسخ دهید. سوالت استاندارد بوده و توصیه می شود
  جزئیات