آزمون هوش 12 مبحث

مدت زمان
30 دقیقه
تکرار آزمون
3
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 حسین ناصری 85% 85