2- ازمون فصل اول سطح دو

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
3
سوالات
10
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 حسین ناصری 0% 0