ازمون هوش-مکعب

دانش آموزگرامی لطفا با آرامش  کامل  و دقت به سوالات آزمون پاسخ دهید.

سوالت استاندارد بوده و توصیه می شود زمانی در آزمون شرکت کنید که تمامی سوالات منابع اصلی خود را در مورد این مبحث پاسخ داده اید و اشکالات خود را رفع نموده اید ، در این صورت است که نمره این آزمون واقعی و میزان تسلط شما به مبحث را نشان می دهد.

 

مدت زمان
25 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
10
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 مارال والایی 100% 100
2 سانای 100% 100
3 اتنا امیرصدقی 100% 100
4 اسرا سلیمانی 100% 100
5 امیرعلی فرهنگ زاده 100% 100
6 علی اسوتچی 100% 100
7 محمد متین کاظمی 100% 100
8 آیه شریفی 80% 80
9 پریسا عیوضی 80% 80
10 مهدیه پورمحمدی 70% 70
11 علیرضا شیرژیان 70% 70
12 ازل اسدی 70% 70
13 طاها باغبان حق 70% 70
14 پارسا امرایی نظرعلیوند 60% 60
15 آیسل هاشم نژاد 60% 60
16 یگانه محمد زاده 50% 50
17 محیا درخشانی 40% 40
18 سلوی رضایی 40% 40
19 حدیث کریم الهی 40% 40
20 زهرا 40% 40