قبولین تیزهوشان سال های قبل

در 15 ثانیه با نکات مث کلوب به سوالات تیزهوشان پاسخ دهید

پله پله تا موفقیت

کلاس های آنلاین

آزمون های آنلاین

فیلمهای آموزشی

دانلود سوالات آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان

دانلود سوال شامل هر دو دفترچه استعداد تحلیلی و تحصیلی و پاسخنامه کلیدی می باشد.

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 98-97

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 97-96

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 96-95

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 401-400

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 400-99

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 99-98

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس تیزهوشان سال 402-401

دانلود سوالات آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی سال 1401-1402

چگونه خود را برای آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی آماده کنم؟

کدام منابع درسی را مطالعه کنم؟

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي آذربایجان.ش

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي خراسان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي تهران

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي خوزستان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي زنجان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي سمنان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي فارس

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي قم

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي کردستان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي اردبیل

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي اصفهان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي البرز

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي گلستان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي لرستان

آزمون ورودی پايه دهـم مـدارس نمونه دولتي مازندران

تیزهوشان- نمونه دولتی

چگونه خود را برای آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی آماده کنم؟

100

جزوه های آموزشی

بیش از 1000 تست جدید

100

فیلمهای آموزشی

بررسی سوالات تیزهوشان و نکات 15 ثانیه ای حل تست

100

آزمون

آزمون های موضوعی و جامع شبیه ساز

آیا می توانیم هوش خود را تقویت کنیم ؟

بله
مربیان متخصص مث کلوب

اساتید ما چه می گویند؟

Street art salvia irony wolf waistcoat actually lomo meh fap jean shorts.
با بهترین راهنمایی ها ، بهترین خودت باش

گام های موفقیت را نام ببرید

ابزار مناسب
استاد ماهر
نظم و برنامه ریزی
تلاش و کوشش
صبر و پشتکار